eBøger  

Det sker i stadig stigende grad, at videnskabelig litteratur kun udgives i elektronisk form. Anskaffelsen af e-bøger kan dog være svær, når for eksempel licenser, indkøbsmetoder og anvendelsesbetingelser kan variere fra forlag til forlag, og det kan være helt umuligt at sammenligne indkøb.

Gennem vore e-bogtjeneste får I et udvalg med hundrede tusinder titler fra forskellige videnområder og forlagenes e-bogpakker, værksamlinger og individuelle titler. I kan anskaffe e-bøger til jeres bibliotek på den bedste måde ved hjælp af en passende indkøbsmodel. Vi sørger også for forhandling af licens- og anvendelsesbetingelser for jer.

Kundefordele:

  • Omfattende udvalg af tværfaglige e-bøger
  • Bogspecifik sammenligning af oplysninger
  • Mulighed for at vælge den mest egnede indkøbsmodel for biblioteket (for eksempel engangskøb eller PDA- eller Patron Driven Acquisition-indkøbsmodel)
  • Forhandling af licenser med forlag
  • Brugervenlig ibrugtagning
  • Support til udvikling af eget materialeudvalg