Akademiske biblioteker  

Vi servicerer akademiske- og forskningsbiblioteker med en bred vifte af faglige og teknologibaserede tjenesteydelser til administration og anskaffelse af information. Vores ydelser udvikles løbende således at de matcher de specifikke behov i bibliotekerne.

Bibliotekernes informationskilder skifter i øjeblikket hurtigt fra trykt til elektronisk form og denne udvikling understøttes til fulde af LM. Vi stræber efter aktivt at fremme en effektiv udnyttelse af ressourcerne og udvikle interne arbejdsmetoder til at understøtte vores kunder i at nå dette mål.

Vi organiserer også seminarer på regelmæssig basis for bibliotekerne som en del af vores service inden for abonnementshåndtering. LM Information Delivery deltager aktivt i internationale udviklingsprojekter sammen med videnskabelige biblioteker og forlag.

LM Information Delivery er mangeårigt medlem af EUSIDIC (The European Association of Information Services) and UKSG (United Kingdom Serials Group).