360 Search

360 Search er en brugervenlig søgetjeneste, hvor den rette oplysning kan findes blandt flere materialer og databaser med én søgning. Tjenesten effektiviserer søgning af oplysninger på et bibliotek og ved hjælp af den kan biblioteksbrugere benytte bibliotekets samlinger bedre og hurtigere end før.

Kundefordele:

  • Effektiv og brugervenlig søgetjeneste
  • Understøtter alle søgestandarder og muliggør således en vidtfavnende materialesøgning i forskellige databaser (referencedatabaser, Open Access-databaser, samlingsfortegnelser og fælles databaser, websider, OPAC)
  • Kan skræddersys til bibliotekets egne behov
  • Er også egnet til fjernbrugere
  • Kan integreres med bibliotekets andre søgetjenester, hvor brugere har adgang til én overskuelig brugergrænseflade
  • Nem og hurtig ibrugtagning, teknisk support