LibLogistics

LM Information Deliverys LibLogistics gør håndtering af abonnementer nemmere. Udgivelserne modtages udstyret med plastikbelægning og stregkoder og velcrobånd med advarsel, så det er nemt at lægge dem på plads og gøre dem tilgængelige for kunder. 

Takket være tjenesten får bibliotekets personale mere tid til personligt at servicere, uddanne og vejlede kunderne. Samtidig kan omkostningerne holdes nede.

Indkøbstjeneste:

 • En abonnent: LM Information Delivery tegner abonnementerne, betaler forlaget, fakturerer og sørger for administrative opgaver ved abonnementer.
 • Biblioteket faktureres med en samlefakturering kun én gang årligt, eller efter specifik aftale
 • Hvis forlaget tillader det, anvender vi lokale priser på abonnementer. Omkostningsbesparelsen overføres direkte til vores kunde
 • Modtagelsesovervågning og reklamationer over manglende numre foretages for kunden efter behov
 • Dækkende rapportering om modtagne numre og foretagne reklamationer
 • Alle data vedrørende LibLogistics-modtagelseskontrol kan findes på LibNet-service for abonnementsadministration døgnet rundt

Logistik:

 • Materialerne pakkes ind og sendes til vores kunde efter et aftalt tidsskema, for eksempel én gang ugentligt
 • Vores tjeneste muliggør en forsendelsespris, der ligger under den normale.
 • Vores forsendelser er transportforsikrede

Tekniske tjenester:

 • Advarselsvelcrobånd eller RFID-identifikationssedler er monteret på udgivelserne
 • Plastbelægning på udgivelser
 • Isætning af stregkoder
 • Tilføjelse af cirkulationslister
 • Fjernelse af ekstra ”reklamematerialer”