LibConnect

Ved hjælp af LibConnect-integrationstjeneste kan I sammenlægge jeres biblioteks- og jeres indkøbssystem med LM Information Deliverys datasystemer. Denne integrering forbedrer hurtighed, præcision og effektivitet af beskeder og data, når der automatisk sendes data fra ét system til et andet.

Integration af bibliotekssystemer (f.eks. PrettyCirc) muliggør abonnementer, opdatering af udgivelsesdata samt fakturering af materialer direkte via eget system. Vi har også opbygget SAP- og Basware-indkøbssystemer med OCI-grænseflader, ved hjælp af hvilke jeres biblioteks indkøbssystem kan integreres med LM Information Deliverys database.

Integrering af datasystemerne frigør tid, der anvendes til opdatering og vedligeholdelse af udgivelsesdata.

Kundefordele:

  • Sammenlægger bibliotekssystemet og/eller indkøbssystemet med LM Information Deliverys datasystemer
  • Accelerer og effektiviserer formidling af beskeder mellem kunden og LM Information Delivery
  • Abonnementer kan tegnes og fornys direkte på kundens eget system
  • Nemt at opdatere data og foretage reklamationer
  • Virksomheder får tilbudt OCI-grænseflader til for eksempel SAP- og Basware-indkøbssystemer